1. Bendrosios nuostatos
 2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos
 3. Bendrosios eismo dalyvių pareigos
 4. Transporto priemonės vairuotojų pareigos ir reikalavimai
 5. Vairuotojų pareigos pėstiesiems
 6. Pėsčiųjų pareigos
 7. Keleivių pareigos
 8. Reikalavimai dviračių vairuotojams
 9. Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams
 10. Eismo reguliavimo signalai
 11. Įspėjamieji signalai
 12. Šviesos prietaisų naudojimas
 13. Važiavimo pradžia ir manevravimas
 14. Transporto priemonių išsidėstymas kelyje
 15. Važiavimo greitis
 16. Lenkimas ir eismas juostose
 17. Sustojimas ir stovėjimas
 18. Važiavimas per sankryžas
 19. Eismas per geležinkelių pervažas
 20. Eismas automagistralėse ir greitkeliuose
 21. Eismas gyvenamojoje zonoje
 22. Maršrutinio transporto pirmenybė
 23. Neįgaliųjų transporto priemonių eismas
 24. Specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumai
 25. Keleivių vežimas
 26. Saugos diržų ir kitų saugos priemonių naudojimas
 27. Krovinių vežimas
 28. Transporto priemonių vilkimas ir vežimas
 29. Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui
 30. Transporto priemonių reikalavimai
 31. Baigiamosios nuostatos
 32. 1 priedas. Kelio ženklai
  1. Įspėjamieji kelio ženklai
  2. Pirmumo kelio ženklai
  3. Draudžiamieji kelio ženklai
  4. Nukreipiamieji kelio ženklai
  5. Nurodomieji kelio ženklai
  6. Informaciniai kelio ženklai
  7. Paslaugų kelio ženklai
  8. Papildomos lentelės
  9. Baigiamosios nuostatos
 33. 2 priedas. Kintamos informacijos kelio ženklų pavyzdžiai
 34. 3 priedas. Kelių ženklinimas ir jo charakteristikos
  1. Horizontalusis ženklinimas
  2. Vertikalus ženklinimas
 35. 4 priedas. Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse