1. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.