1. Informaciniai kelio ženklai yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  601 Išankstinė krypčių rodyklė Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje
  602 Išankstinė krypčių rodyklė Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje
  603 Išankstinė krypčių rodyklė Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes ar jų dalis. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje
  604 Išankstinė krypčių rodyklė Nurodo eismo kryptis į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes
  605 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų
  606 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų
  607 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ar jų dalis ir atstumas iki jų
  608 Krypčių rodyklė Nurodo keletą krypčių ir atstumų
  609 Važiavimo schema Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje uždrausti manevrai, arba važiavimo kryptis – sudėtingoje sankryžoje
  610 Važiavimo kryptis Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo kryptis, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama
  611 Aklakelis Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo
  612 Gyvenvietės pradžia Gyvenvietės, kurioje negalioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas
  613 Gyvenvietės pabaiga Gyvenvietės, pažymėtos kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, pabaiga, kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos
  614 Vandens telkinio pavadinimas Upės, ežero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimas
  615 Objekto pavadinimas Apskrities, rajono (savivaldybės) pavadinimas ir riba
  616 Gatvės pavadinimas Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, nurodo skersai einančios gatvės pavadinimą
  617 Gatvės pavadinimas Nurodo gatvės pavadinimą
  618 Atstumų rodyklė Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių (miestų)
  619 Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė Informuoja apie greičio apribojimus ir kitus reikalavimus
  620 Kilometrų ženklas Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos
  621 Kilometrų ženklas Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos
  622 Kelio arba dviračių trasos numeris Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris. Žalios spalvos kelio ženklas nurodo tarptautinio, raudonos – magistralinio, geltonos – krašto, o mėlynos – rajoninio kelio numerį. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį. Raudonos spalvos kelio ženklas, kuris naudojamas kartu su dviračių trasą žyminčiu kelio ženklu, nurodo nacionalinės, o kelio ženklas su Europos Sąjungos vėliavos simboliu – tarptautinės dviračių trasos numerį
  623 Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris ir kryptis. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį
  624 Apylankos schema Nurodo laikinai uždarytą kelio ruožą ir apvažiavimo maršrutą
  625 Apylankos kryptis Nurodo kryptį, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. Kelio ženklo „Aklakelis“ simbolis patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Toliau maršrute galima vadovautis kelio ženklu Nr. 626
  626 Apylankos kryptis Nurodo pagal kelio ženklą Nr. 625 uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro kelio ženklą Nr. 625, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą
  627 Persirikiavimo rodyklė Nurodo važiavimo kryptį keliuose, kur vykdomi kelio darbai
  628 Krypties rodyklė į lankytiną vietą Nurodo eismo kryptį į lankytiną vietą ir atstumą
  629 Lankytinos vietos pavadinimas Lankytinos vietos pavadinimas
  630 Krypties rodyklė į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius
  631 Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pradžia
  632 Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pabaiga
  633 Krypties rodyklė į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus
  634 storinio nacionalinio, istorinio regioninio parko, valstybinio kultūrinio rezervato, muziejaus pavadinimas
  635 Lietuvos Respublika Kelio ženklas žymi valstybės sienos perėjimo punktą
  636 Automatinė eismo kontrolė Kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo ar kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai