1. Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  101 Pervaža su užtvaru Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru
  102 Pervaža be užtvaro Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
  103 Pakeliamasis tiltas Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto
  104 Krantinė Įvažiavimas į krantinę arba krantą
  105 Vaikai Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų
  106 Darbai kelyje Kelio ruožas, kuriame dirbama
  107 Sankryža Lygiareikšmių kelių sankirta
  108 Sankryža su šalutiniu keliu Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias
  109 Šalutinis kelias iš dešinės Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias
  110 Šalutinis kelias iš kairės Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias
  111 Žiedinė sankryža Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu
  112 Šviesoforas Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais
  113 Vingis į dešinę Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę
  114 Vingis į kairę Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę
  115 Vingiai Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę
  116 Vingiai Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę
  117 Stati nuokalnė
  118 Stati įkalnė
  119 Slidus kelias Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi
  120 Nelygus kelias Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)
  121 Žvyras Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai
  122 Pavojingas kelkraštis Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu
  123 Susiaurėjimas Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių
  124 Susiaurėjimas iš dešinės Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės
  125 Susiaurėjimas iš kairės Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės
  126 Dvipusis eismas Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia
  127 Pėsčiųjų perėja Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja
  128 Pėstieji Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji
  129 Dviratininkai Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai
  130 Gyvulių pergina
  131 Laukiniai gyvūnai Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai
  132 Krintantys akmenys Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys
  133 Šoninis vėjas
  134 Lėktuvai Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai
  135 Transporto grūstis Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti
  136 Daug eismo įvykių Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių
  137 Kiti pavojai Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų
  138 Vienkelis geležinkelis Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį
  139 Daugiakelis geležinkelis Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį
  140 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
  141 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje
  142 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
  143 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
  144 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje
  145 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
  146 Posūkio kryptis į dešinę Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
  147 Posūkio kryptis į kairę Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
  148 Eismo krypčių išsiskyrimas Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
  149 Nukreipiamoji gairė Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją
  150 Provėžos Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų
  151 Greičio mažinimo priemonė Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)
 2. 2. Įspėjamaisiais kelio ženklais Nr. 101–137, 150, 151 žymimas pavojingas kelio ruožas prasideda už 50–100 m gyvenvietėje ir 150–300 m ne gyvenvietėje nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Atstumas iki objekto“, pavojingas kelio ruožas prasideda už atstumo, nurodyto papildomoje lentelėje „Atstumas iki objekto“. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas kelio ruožas, kuris prasideda už 50–100 m gyvenvietėse ir 150–300 m ne gyvenvietėse nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos.