1. Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  401 Važiuoti tiesiai Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Kelio ženklas, pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
  402 Važiuoti į dešinę Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
  403 Važiuoti į kairę Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
  404 Važiuoti tiesiai arba į dešinę Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
  405 Važiuoti tiesiai arba į kairę Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
  406 Važiuoti į dešinę arba į kairę Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
  407 Apvažiuoti iš dešinės Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės
  408 Apvažiuoti iš kairės Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės
  409 Apvažiuoti iš dešinės arba kairės Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba kairės pusės
  410 Eismas ratu Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi
  411 Dviračių takas Leidžiama važiuoti tik dviračiais
  412 Pėsčiųjų takas Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo
  413 Pėsčiųjų ir dviračių takas Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle)
  414 Ribotas minimalus greitis Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h)
  415 Minimalaus greičio apribojimo pabaiga
  416 Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis Pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis, leidžiama važiuoti tik nurodyta kryptimi