1. Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  501 Automagistralė Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pradžia
  502 Automagistralės pabaiga Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga
  503 Vienpusis eismas Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi
  504 Vienpusio eismo pabaiga
  505 Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
  506 Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
  507 Eismo kryptys sankryžoje Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
  508 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
  509 Eismo kryptis sankryžoje į dešinę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
  510 Eismo kryptis sankryžoje į kairę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
  511 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
  512 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
  513 Eismo juostos pradžia iš dešinės Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą
  514 Eismo juostos pradžia iš kairės Papildomos eismo juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius
  515 Dešinės eismo juostos pabaiga Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga
  516 Kairės eismo juostos pabaiga Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga
  517 Eismo kryptys eismo juostose Nurodo eismo kryptis eismo juostose
  518 Eismo kryptys eismo juostose Nurodo eismo kryptis eismo juostose
  519 Eismo kryptys eismo juostose Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją
  520 Eismo kryptys ir apribojimai Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos
  521 Eismo juostos pradžia ir apribojimai Transporto priemonės, kurioms galioja kelio ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą
  522 Eismas juostose Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos
  523 Eismo juosta maršrutiniam transportui Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku
  524 Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku
  525 Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią
  526 Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią
  527 Apsisukimo vieta Apsisukimo ne sankryžoje vieta
  528 Stovėjimo vieta Transporto priemonių stovėjimo vieta
  529 Stovėjimo ribotą laiką vieta Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones
  530 Stovėjimo nurodytu laiku vieta Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones
  531 Rezervuota stovėjimo vieta Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo)
  532 Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu
  533 Pėsčiųjų perėja Perėjimo per kelią vieta
  534 Pėsčiųjų perėja Perėjimo per kelią vieta
  535 Požeminė pėsčiųjų perėja
  536 Požeminė pėsčiųjų perėja
  537 Pėsčiųjų perėja virš kelio
  538 Pėsčiųjų perėja virš kelio
  539 Rekomenduojamas greitis Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju kelio ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože
  540 Zona, kurioje draudžiama stovėti Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, išskyrus specialiai stovėti skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu
  541 Stovėjimo zona Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku
  542 Riboto greičio zona Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta šiame ženkle. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku
  543 Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai
  544 Stovėjimo zonos pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Stovėjimo zona“ reikalavimai
  545 Riboto greičio zonos pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Riboto greičio zona“ reikalavimai
  546 Tunelis Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį
  547 Tunelio pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Tunelis“ reikalavimai
  548 Stotelė Maršrutinio transporto sustojimo vieta
  549 Taksi stotelė Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta
  550 Gyvenvietės pradžia Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimai, pradžia
  551 Gyvenvietės pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Taisyklių reikalavimai
  552 Gyvenamoji zona Už kelio ženklo esančioje teritorijoje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose
  553 Gyvenamosios zonos pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys Taisyklių reikalavimai
  554 „Stop“ linija Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui
  555 Automobilių kelias Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pradžia
  556 Automobilių kelio pabaiga Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga
  557 Iškili saugumo salelė Kelyje įrengta iškili saugumo salelė
  558 Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta Transporto priemonės priverstinio (avarinio) sustojimo vieta