1. Papildomos lentelės (toliau – lentelės) patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  801 Atstumas iki objekto Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai
  802 Atstumas iki objekto Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios
  803 Atstumas iki objekto Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios
  804 Atstumas iki sankryžos Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“
  805 Galiojimo zona į priekį Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo
  806 Galiojimo zona į priekį Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo
  807 Galiojimo zona į priekį ir atgal Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną
  808 Galiojimo zonos pabaiga Nurodo kelio ženklų galiojimo zonos pabaigą
  809 Galiojimo zona į dešinę Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį
  810 Galiojimo zona į kairę Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį
  811 Galiojimo zona į abi puses Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį
  812 Galiojimo kryptis į dešinę Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
  813 Galiojimo kryptis į kairę Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
  814 Galiojimo kryptis į abi puses Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
  815 Krovininiai automobiliai Kelio ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos
  816 Transporto priemonės su priekaba Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams, traktoriams ir savaeigėms mašinoms su priekaba
  817 Lengvieji automobiliai Kelio ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos
  818 Autobusai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
  819 Traktoriai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms
  820 Motociklai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
  821 Dviračiai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
  822 Ne darbo dienos Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis
  823 Darbo dienos Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas ne darbo dienas
  824 Savaitės dienos Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas
  825 Savaitės diena Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas
  826 Galiojimo laikas Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis
  827 Galiojimo laikas ne darbo dienomis Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas
  828 Galiojimo laikas darbo dienomis Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas
  829 Galiojimo laikas savaitės dienomis Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas
  830 Stovėjimo būdas Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio
  831 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams
  832 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
  833 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams.
  834 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams
  835 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
  836 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams
  837 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams
  838 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
  839 Stovėti išjungus variklį Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį
  840 Mokamos paslaugos Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su kelio ženklu „Kelio arba dviračių trasos numeris“, pažymi vietą, nuo kurios kelias mokamas. Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku
  841 Pavojingas kelkraštis Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga
  842 Pagrindinio kelio kryptis Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Pagrindinis kelias“
  843 Pagrindinio kelio kryptis Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Duoti kelią“ arba „Stop“
  844 Neregiai Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai
  845 Drėgna danga Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)
  846 Neįgalieji Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms
  847 Išskyrus neįgaliuosius Nurodo, kad kelio ženklai Nr. 322–324, 401–406 negalioja Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms
  848 Apledėjęs kelias Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego
  849 Suslėgtosios gamtinės dujos Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis
  850 Suskystintosios naftos dujos Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis naftos dujomis
  851 Degalų rūšys Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis
  852 Mopedai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
  853 Išskyrus dviratininkus Nurodo, kad kelio ženklai negalioja dviratininkams
  854 Elektromobiliai Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti
  855 Išskyrus elektromobilius Nurodo, kad kelio ženklai negalioja elektromobiliams
  856 Dviračių eismas Informuoja, kad nurodytomis kryptimis vyksta dviračių eismas
 2. Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.