1. Įstatymo paskirtis ir taikymas
 2. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
 3. Eismo tvarka
 4. Eismo saugumo užtikrinimo principai
 5. Eismo saugumo užtikrinimo teisinis reglamentavimas
 6. Pagrindinės eismo saugumo užtikrinimo kryptys
 7. Valstybinė eismo saugumo užtikrinimo politika
 8. Valstybinės eismo saugumo programos vykdymo finansavimas
 9. Valstybinė eismo saugumo komisija
 10. Eismo saugumo užtikrinimas
 11. Saugių eismo sąlygų užtikrinimas keliuose
 12. Bendrosios eismo dalyvių pareigos
 13. Bendrosios transporto priemonių vairuotojų pareigos
 14. Vairuotojų, vežančių keleivius ir krovinius, pareigos
 15. Pėsčiųjų pareigos
 16. Keleivių pareigos
 17. Reikalavimai dviračių vairuotojams
 18. Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams
 19. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų teisės ir pareigos
 20. Reikalavimai transporto priemonių savininkams ir valdytojams
 21. Mokymas vairuoti
 22. Teisės vairuoti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas suteikimas
 23. Motorinių transporto priemonių kategorijos ir minimalus vairuotojų amžius
 24. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas ir grąžinimas
 25. Bendrieji reikalavimai motorinėms transporto priemonėms ir priekaboms
 26. Transporto priemonių ir priekabų skiriamieji ženklai
 27. Motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų registracija, registracijos sustabdymas ir panaikinimas, leidimo dalyvauti viešajame eisme sustabdymas ir panaikinimas
 28. Motorinių transporto priemonių ir priekabų tipo patvirtinimas ir atitikties įvertinimas, techninė priežiūra ir remontas
 29. Motorinių transporto priemonių ir priekabų privalomoji techninė apžiūra ir techninė ekspertizė
 30. Eismo dalyvio pareigos įvykus eismo įvykiui
 31. Gelbėjimo darbai
 32. Atsakomybė už taisyklių pažeidimus
 33. Transporto priemonės priverstinis nuvežimas arba uždraudimas toliau važiuoti