Eismo saugumo užtikrinimo principai yra:

  1. valstybės pareiga – sudaryti saugias ir vienodas visiems eismo dalyviams dalyvavimo eisme sąlygas, eismo dalyvių pareiga – žinoti ir laikytis valstybės nustatytos eismo tvarkos;
  2. eismo dalyvių sveikatos ir gyvybės užtikrinimas svarbiau negu ūkinės veiklos ekonominiai rezultatai;
  3. asmens, visuomenės ir valstybės interesų įvertinimas ir derinimas užtikrinant saugų eismą.